Energiek Ermelo een gezonde beweging

Energiek Ermelo

Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Om een leven lang sporten te realiseren voor écht iedereen richt Interactie zich lokaal op de ondersteuning, inzet en verbinding van het reeds aanwezige sportieve kapitaal bestaande uit gerelateerd kader, sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, accommodaties en bewegingsonderwijs.

Interactie is dé kennisorganisatie van Ermelo op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Sport heeft een maatschappelijke meerwaarde en zorgt voor verbinding. We werken samen
met onderwijs, zorg, welzijn, verenigingen, cultuur en het bedrijfsleven. Via de sportevenementen staat een leven lang sporten en bewegen centraal. Sporten, bewegen en spelen moet voor elke inwoner van 0 tot 100 jaar mogelijk zijn.

Dit doen we door het inzetten van: