Schoon, heel en veilig sporten

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden zij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Daar werken we als Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. vanzelfsprekend aan mee.

Vertrouwenspunt Sport
Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 januari 2022 het Centrum veilig sport nederland van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. contact: Wil je iets melden of contact met opnemen met Centrum Veilige Sport Nederdand? Zij zijn telefonisch bereikbaar door de weeks van 8.30 t/m 17.30 uur. telefoon: 0900-2025590

Vertrouwelijk
Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling
Het  Centrum Veilig Sport Nederland is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding
De vertrouwenspersoon kan door het Centrum veilig sport nederland worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie
Het Centrum Veilig Sport Nederland van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op.

Keurmerk Veilig & Schoon

Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden. Alle zwembaden in Nederland moeten voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld: waterleidingwetgeving en legionella preventie, ARBO, HACCP, wet Milieubeheer, gebruiksvergunning en besluit Attractie- en Speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.

Het Keurmerk Veilig & Schoon is hét Keurmerk van de zwembadbranche en wordt beheerd door Stichting Zwembadkeur, geïnitieerd door de brancheorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten, RECRON en de voormalige WVBZ onder onafhankelijk voorzitterschap. Officiële keuring vindt plaats door de onafhankelijke en deskundige keuringsbureaus DEKRA en LRQA. De Nationale Raad Zwemveiligheid verzorgt het beheer van het Keurmerk Veilig & Schoon in opdracht van Stichting Zwembadkeur. Kijk ook op www.zwembadkeur.nl.