Samen met je kind zwemvaardigheden oefenen

Tips & Tops

Samen met je kind zwemvaardigheden oefenen

Leren zwemmen is een wisselwerking tussen kind, ouder en zweminstructeur. Dit vraagt tijd en aandacht, ook van de ouders. Naast het lessen is het goed om met je kind de oefeningen en zwemtechnieken uit de zwemles te herhalen.

Als extra ondersteuning voor het aanleren van de verschillende zwemslagen is er het Tips & Tops.

Je kunt alleen hieraan deelnemen als je ook bij ons op zwemles zit.

Zelf oefenen onder toeziend oog van een zweminstructeur

Tips & Tops is er voor kinderen (vanaf groep geel) die moeite hebben om sommige zwemvaardigheden onder de knie te krijgen. Dan kan het helpen om buiten de zwemles om extra te oefenen.

Tijdens Tips & Tops ga je zelf met je kind oefenen. Er is op dat moment een zweminstructeur aanwezig die tips en aanwijzingen geeft. We merken vaak dat na Tips & Tops het kwartje opeens valt. Hierdoor gaan kinderen met sprongen vooruit en hun zelfvertrouwen groeit.

Gratis zwemabonnement voor kinderen
Alle zwemleskinderen bij Interactie krijgen een gratis zwemabonnement bij hun lespakket. Dit is geldig tot dat jouw kind het zwemdiploma heeft behaald. Begeleiders moeten een ticket vrij- en banen zwemmen aanschaffen om deel te nemen aan Tips & Tops.

Wanneer
Zaterdag 12:30 – 13:30 uur
Tarief
Zwemleskinderen € 0,00
Ticket vrij- en banen zwemmen € 5,10